sunnuntai 3. marraskuuta 2013

Pänttäystä pänttäyksen perään......

.... Tänään ois voinut tehä muutakin kuin päntätä päähänsä tietoa
 jota en tiedä tarvitsenko koskaan.
Tarvitsen, mutta nyt tuntuu älyttömän turhauttavalta.
Yritysjuridiikkaa ja taloushallintoa....
 
Hohhoijaa voiko tylsempää olla.......
EI !!!!!
 

(Kuva lainattu)

 
 
 
Pää hajoo tai ainankin se tuntuu siltä.
Ei vaan voi tälläinen käsillä tekijä istua paikollaan montaa tuntia ja lukea päntätä,
ja yrittää vielä ymmärtääkkin lukemastaan jotakin.
Nooh elämä on täynnä valintoja ja ihan itte oon tämänkin sopan keittäny joten kai se on vaan kärsittävä ja loppuun lusikoitava.
NIIH !!!!!
 
 
 
( kuva omista rojekteista)
 
Mutta uskon että kun tämän matkan saan päätökseen ja kahlattua polun tyvestä latvaan, olen viisaampi.
Tai ainankin kuvittelen olevani tai ainankin toivon koska jos en, niin tästä pään seinään hakkaamisestahan ei oo ollu mitään hyötyä.
Siis vielä hetki kirja nenään kiinni ja sivistyskoneisto käyntiin.
Tauko on ohi. 

lauantai 2. marraskuuta 2013

Osui ja upposi

Kiitos Pepi että sait miutkin siihen testi koukkuun ujutettua ja uskaltauduinhan sitten sen tekemään.....
 
 
 
 
Että tällästä .......
 
Kasi immeinen on tälläinen :
 
vahva * rohkea * rehellinen * päättäväinen * suojelevainen * suurisydäminen 
 oikeudenmukainen * suora * itsevarma * järkkymätön * riippumaton * tinkimätön * johtaja *
voimakastahtoinen * kallio * yrittäjähenkinen * haastava * painostava * suorasanainen * määräilejä * oman tiensä kulkija *
 
Parhaimmillaan: vahva, suurisydäminen ja suojelevainen
 Huonoimmillaan: vaativa, määräilevä ja pelottava
 
8-tyyppiä motivoi vastuu ja johtavassa roolissa oleminen
 
 "Minä haluan päättää asioista ja olla vastuussa.
Sanon yleensä suoraan sen, mitä tarkoitan, ja olen myös sanani mittainen.
Kunnioitan rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja pyrin toimimaan arvojeni mukaisesti."
 
 
Kasit ovat vahvoja ja itsevarmoja ihmisiä.
Heistä säteilee auktoriteettia ja vaikutusvaltaa.
Kasien ei yleensä tarvitse korottaa ääntään tai tehdä itsestään suurta numeroa,
sillä heitä kuunnellaan ja kunnioitetaan heidän luontaisen karismansa ansiosta.
 Kasi haluaa, että häntä kunnioitetaan ja että hänen itsemääräämisoikeuttaan ei pyritä rajoittamaan.
Kasi haluaa olla itsenäinen ja riippumaton, mutta hän on myös erittäin turvallinen ja suojelevainen perhettään
ja ystäviään kohtaan. Kasit ovat parhaimmillaan silloin, kun he saavat olla vastuussa ja heidän kykyihinsä luotetaan.
 Kasit ovat hyvin oikeudentuntoisia. He puolustavat heikompia ja puuttuvat vääryyksiin ja epäoikeudenmukaisuuteen rohkeasti
 ja omaa nahkaansa säästelemättä.
 Kasi on voimakastahtoinen ja menee "läpi vaikka harmaan kiven"
pyrkiessään tavoitteeseensa. Kasit ovat hyvin yrittäjähenkisiä ja
ottavat myös taloudellisia riskejä toteuttaakseen unelmansa.
 He tekevät periksi antamattomasti töitä tavoitteidensa eteen eivätkä luovuta helposti.
Neuvokkuus ja sisäinen intohimo ohjaavat Kasia ja hän on erittäin taitava toteuttamaan mahdottomaltakin näyttäviä hankkeita.
Kasit hakeutuvat usein johtavaan asemaan tai ryhtyvät yrittäjiksi, sillä heillä on luontainen tarve päättää asioista ja olla
oman elämänsä ohjaksissa. Kasit arvostavat rehellisyyttä eivätkä anna helposti anteeksi, jos kokevat tulleensa petetyiksi tai huijatuiksi.
Kasit ovat selviytyjiä ja nousevat yleensä nopeasti takaisin jaloilleen, vaikka olisivat kokeneet koviakin kolhuja elämässään.
 Kasit ovat voimakasluonteisia ja suorasanaisia. He suhtautuvat elämään mutkattoman suoraviivaisesti eivätkä oikein ymmärrä jahkailua
ja epäröintiä. Kasin on vaikeaa ymmärtää heikkoutta ja epävarmuutta toisissa ihmisissä, sillä hän ei salli sitä itselleen.
Kasi haastaa toisia voimallisuudellaan ja haluaa tietää kuka päättää ja kuka on vastuussa. Kasi saattaa olla määräilevä ja
dominoiva halutessaan saada tahtonsa läpi, mutta samalla hän kuitenkin kunnioittaa vahvuutta ja suoruutta toisissa.
Vihaisena Kasi saattaa olla uhkaava ja pelottava. Kasit näyttävät kielteiset tunteensa samalla voimalla,
 jolla he suhtautuvat elämään muutenkin. Kasit huomaavat usein itsekin taipumuksensa liioiteltuun voimankäyttöön.
Kasin sanoin: "aina hyttysen tappamiseen ei tarvita dynamiittia".
 Parhaimmillaan Kasi on vakaa, päättäväinen ja arvovaltainen. Tasapainoisena hän on luontainen johtaja,
jota muut kunnioittavat ja arvostavat. Kasi on parhaimmillaan silloin, kun hän puolustaa ja suojelee toisia
vahvuudellaan ja työskentelee sellaisten asioiden puolesta, joihin uskoo koko suuresta sydämestään.
Kasit ovat parhaimmillaan todellisia sankareita, jotka yltävät suuriin saavutuksiin ja pitävät omiensa puolia viimeiseen saakka.
Kasi on rohkea, vahva ja suurisydäminen ihminen, joka osaa ottaa vastuuta luontevasti.
Kasit ovat ystävinä, työtovereina ja perheenjäseninä korvaamattomia tukipilareita,
joiden puoleen on turvallista kääntyä niin pienten kuin suurtenkin ongelmien kanssa.
 
Ja Kolmois tyyppikin sieltä löytyi :
 
päämäärätietoinen * vakuuttava * aikaansaava * itseään kehittävä * innostava esikuva *
kunnianhimoinen * motivoitunut * menestyvä * esiintyjä * tavoitehakuinen * muuntautumiskykyinen *
roolimalli * nopea * kilpailuhenkinen * käytännöllinen * itsevarma * voitontahtoinen * kiireinen
 
Parhaimmillaan: aikaansaava, pätevä ja esimerkillinen
 Huonoimmilaan: kilpailuhenkinen, työkeskeinen ja kärsimätön
 
  3-tyyppiä motivoivat menestys ja tavoitteet
 
 "Minua innostaa se, että menestyn itselleni tärkeillä elämänalueilla. Nautin siitä,
että voin olla myönteinen esimerkki muille. Haluan yltää nopeasti ja tehokkaasti omiin tavoitteisiini."

Kolmoset ovat parhaimmillaan ihailtavia ja aikaansaavia menestyjiä.
Kolmoselle on tärkeää olla paras siinä mitä hän tekee ja siksi
Kolmoset ovat usein oman alansa huippuja. Kolmoset pyrkivät näkyvään ja hyvään asemaan ja saattavat olla johtopaikoilla työpaikallaan,
harrasteseuran puheenjohtajia, menestyneitä yrittäjiä tai esiintyjiä.
Kolmoselle on tärkeää erottua edukseen ja hän työskentelee uutterasti
saavuttaakseen tavoitteensa. Kolmonen nauttii huomiosta ja haluaa tunnustusta onnistumisistaan.
 Kolmoset ovat yleensä edustavia ja muuntautumiskykyisiä. He osaavat olla luontevasti hyvinkin
erilaisissa tilaisuuksissa ja ihmisjoukoissa. Kolmoset ovat tehokkaita toteuttamaan tavoitteitaan
ja pyrkimyksiään ja näyttävät yleensä suoriutuvan tehtävistään hämmästyttävän ripeästi.
Kolmoset ovat usein urakeskeisiä ja pyrkivät näyttämään mahdollisimman menestyneiltä ja
sosiaalisesti hyväksytyiltä. Kolmonen on luonnostaan itsevarma ja tehokas,
mutta joskus myös harkittu ja laskelmoiva. Kolmosen ulkoinen itsevarmuus saattaa kätkeä alleen myös epävarmuutta ja alemmuudentunnetta,
sillä hän kokee menestymisen ja onnistumisen itsetuntonsa kannalta hyvin tärkeäksi.
 Kolmoset näkevät paljon vaivaa menestyksensä eteen ja saavuttavat elämässään yleensä  paljon.
Kolmonen pyrkii korkeisiin tavoitteisiinsa kovalla työllä ja kokee onnistumisen hyvin tärkeäksi.
Kolmosella on vahva sisäinen tarve olla paras siinä, mitä hän tekee. Menestymisen korostunut merkitys
saattaa saada Kolmosen mittaamaan omaa arvoaan ehkä liiaksi työnsä tulosten kautta.
Kolmonen haluaa onnistua, mutta pelkää samalla epäonnistumista ja tekee siksi niin paljon töitä
tavoitteidensa eteen. Onnistumisen tavoittelu saattaa näkyä joskus myös kilpailuhenkisyytenä tai
jatkuvana itsensä tai osaamisensa kehittämisenä.
 Parhaimmillaan Tehokas Suorittaja eli Kolmonen on itsevarma, energinen ja aikaansaava.
Hän on sopeutuva, viehättävä ja ystävällinen. Kolmonen on yleensä erittäin kunnianhimoinen kehittämään
itseään ja tulemaan "parhaaksi omaksi itsekseen". Parhaimmillaan Kolmonen on erittäin vakuuttava ja motivoi toisia omalla positiivisella
esimerkillään. Kolmoset saavat yleensä todella paljon aikaan ja ovat hyvin usein näkyviä ja ihailtuja yhteisönsä jäseniä.
Heillä on jatkuvasti vauhti päällä ja paljon asioita työn alla. Kolmoset ovat myös huumorintajuisia ja hauskoja seuraihmisiä.
Kolmosten kanssa on mukavaa tehdä melkein mitä vaan, sillä he saavat asiat yleensä sujumaan vaivattomasti, tehokkaasti ja miellyttävästi.
 
 
 
Eli osu ja uppos......